Foto: Curt Dahlgren 1992
Foto: Curt Dahlgren 1992

Fotografen, filmaren och författaren Sune Jonsson (1930–2009) är en av Sveriges verkligt betydande dokumentärfotografer. Från 1950-talet fram till sekelskiftet 2000 har han utfört en oförliknelig dokumentär gärning. Den belönades 1993 med det internationella Hasselbladpriset. Hans sista bok Och tiden blir ett förunderligt ting tilldelades Svenska Fotobokspriset 2007. Han medverkade även vid den pågående uppbyggnaden av Sune Jonsson-arkivet vid Västerbottens museum och i fortsatt publicering av bilder och texter ända in i det sista.

En stor del av hans arbete har utförts vid Västerbottens museum i Umeå, där hans negativ och fältmaterial finns. Museet har dessutom lyckats införliva hans privata arkiv med negativ, diapositiv och av honom själv utförda originalkopior från uppdrag, även utanför Västerbotten, hans kamerautrustning, hans privata fotobibliotek med mera. En betydande del av resultatet av Sune Jonssons hela verksamhet finns numera samlat i museet.

Sällskapet Sune Jonssons vänner vill medverka till att Sune Jonssons arkiv utvecklas och att dess material görs bekant och tillgängligt. Samtidigt vill Sällskapet uppmuntra en utveckling av dokumentär fotografi i Sune Jonssons anda, och inte minst, söka bidra till att Sune Jonssons minne och verk hålls levande. Ytterligare information om Sällskapets verksamhet och om Sune Jonsson verk ges fortlöpande i Medlemsbladet som utkommer en eller ett par gånger om året.


Aktuellt


19 oktober kl 10.00 – Berättarfestivalen på Sara Kulturhus, Skellefteå
Sune Jonsson – lyriker och realist

Filmvisning och föredrag om Sune Jonssons litterära skapande

Västerbottens museums fotograf Petter Engman och curator Alexandra A. Ellis berättar om sitt arbete med kortdokumentären Dokumentaristen med fokus på Sune Jonssons litterära gärning. Några av de personer som känner hans författarskap väl ger en unik inblick i hans skapandeprocesser.

2 december kl 16.00 – 20.00 i Centrala Umeå

Fjällbonden – Det norrländska bondesamhället skildrat av Sune Jonsson

På en utomhusvisning under Umeå Europeiska Filmfestival visas några av Sune Jonssons dokumentärer från det norrländska bondesamhället, delar ur filmerna Ett bondeår i norr och Fjällbonden. Författaren och journalisten Arne Müller är inbjuden att tala om lokal matproduktion och självförsörjning.

Ett samarbete mellan Umeå Europeiska Filmfestival och Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum samt Umeå Kommun 400 år.

17 september – tills vidare

Sune Jonssons New York-bilder visas i House of Sweden, Washington D.C.

Samlingsutställningen Faraway So Close: Swedish Artists Look at the United States visar hur det amerikanska samhället skildrats av svenska konstnärer. Dokumentärfoto från 1960-talet visas parallellt samtidskonst. Många av de deltagande konstnärerna är särskilt intresserade av att utforska en annan amerikansk verklighet än den vi oftast presenteras för i Sverige.

Se mer info: House of Sweden


Sune Jonsson-stipendiat 2022

2022 går utmärkelsen till fotografen Simon Johansson, Stockholm. Priset är 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen presenterar sitt arbete i samband med prisutdelningen. 

”I Simon Johanssons bildvärld går människor sökande omkring. De saknar förhistoria, de är ingenstans på väg utom in i fotografens fotoböcker. Människors utsatthet är ett centralt tema, varsamhet i tagningarna gäller. Närbilder kan vara extrema, flyktvägar få. Kärleken är ett vågspel. Könsroller prövas, likt hos flera kända fotografer. Man kan säga att Johansson söker tecken för existensen, och konventionell estetik är bara delvis tillämplig. Oftast är det barnen som får stå oförställda inför livsgåtan. Ingen stor dramatik utspelar sig, utom i lite pojkbus. I närheten till en hund syns några söka trygghet. Tillvaron ställer inga vinster i utsikt, livet pågår. ”

Läs vidare och se bildspel


Tidigare


Sune Jonsson-stipendiet 2021

Sune Jonsson-stipendiet 2021

Sedan 2010 har Sällskapet delat ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar i Sune Jonssons anda. Priset delas vanligen ut vid föreningens årsmöte i april varje år. När priset nu delas ut för elfte gången hålls årsmötet lördag den 14 augusti på grund av pandemin. I år tilldelas dokumentärfilmaren Nina Hedenius Sune Jonsson-stipendiet.

Sune Jonsson-stipendiet 2020 tilldelas Erik Holmstedt

Sune Jonsson-stipendiet 2020 tilldelas Erik Holmstedt

Sedan 2010 har Sällskapet delat ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar i Sune Jonssons anda. Priset delas ut vid föreningens årsmöte i april varje år. När priset nu delas ut för tionde gången måste årsmötet flyttas fram till hösten pga coronaviruset. I år tilldelas fotografen Erik Holmstedt, Luleå Sune Jonsson-stipendiet. Priset är 10 000 …

Åsa Sjöström får Sune Jonsson-priset 2019

Åsa Sjöström får Sune Jonsson-priset 2019

Årets Sune Jonsson-stipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar delas ut söndag 28 april kl 14 på Västerbottens museum, Umeå vid föreningens årsmöte som är öppet för medlemmar och andra intresserade. I år går utmärkelsen till fotografen Åsa Sjöström, Malmö. Priset är 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen presenterar sitt arbete i samband med prisutdelningen. Motiveringen …

Sune Jonsson och Linda Maria Thompson

Sune Jonsson och Linda Maria Thompson

Nya utställningar i Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi. 2016 års Sune Jonsson stipendiat, Linda Maria Thompson, följer upp utställningen och monografin In Place of Memory från 2016. Hon fortsätter att utforska hur erfarenheter av migration visualiseras, såväl i nutid som historiskt – på det personliga planet och på ett kollektivt. Emigrant Memior visas lör 23 februari till söndag …

Perfect Nordic – Perspektiv på föreställningar om Norden.

Perfect Nordic – Perspektiv på föreställningar om Norden.

Fotoseminariet Perfect Nordic 18 och 19 oktober. Ett samarbete mellan fotokollektivet Moment och Västerbottens Museum. Årets fotoseminarium på Västerbottens Museum tar sin utgångspunkt i några av de företeelser vi idag ser som definierande för de nordiska samhällena: jämlikhet, individualism, skönhet och stil, sekularism, välfärdsstaten och naturromantik. Seminariet sker i samarbete med fotografkollektivet Moment där sex av …Från och med 2020 sponsrar Tryckeri Original AB Sune Jonsson-stipendiet som delas ut i april varje år av Sällskapet Sune Jonssons vänner.