Foto: Curt Dahlgren 1992
Foto: Curt Dahlgren 1992

Fotografen, filmaren och författaren Sune Jonsson (1930–2009) är en av Sveriges verkligt betydande dokumentärfotografer. Från 1950-talet fram till sekelskiftet 2000 har han utfört en oförliknelig dokumentär gärning. Den belönades 1993 med det internationella Hasselbladpriset. Hans sista bok Och tiden blir ett förunderligt ting tilldelades Svenska Fotobokspriset 2007. Han medverkade även vid den pågående uppbyggnaden av Sune Jonsson-arkivet vid Västerbottens museum och i fortsatt publicering av bilder och texter ända in i det sista.

En stor del av hans arbete har utförts vid Västerbottens museum i Umeå, där hans negativ och fältmaterial finns. Museet har dessutom lyckats införliva hans privata arkiv med negativ, diapositiv och av honom själv utförda originalkopior från uppdrag, även utanför Västerbotten, hans kamerautrustning, hans privata fotobibliotek med mera. En betydande del av resultatet av Sune Jonssons hela verksamhet finns numera samlat i museet.

Sällskapet Sune Jonssons vänner vill medverka till att Sune Jonssons arkiv utvecklas och att dess material görs bekant och tillgängligt. Samtidigt vill Sällskapet uppmuntra en utveckling av dokumentär fotografi i Sune Jonssons anda, och inte minst, söka bidra till att Sune Jonssons minne och verk hålls levande. Ytterligare information om Sällskapets verksamhet och om Sune Jonsson verk ges fortlöpande i Medlemsbladet som utkommer en eller ett par gånger om året.Sune Jonsson-stipendiet 2021

Sune Jonsson-stipendiet 2021

Sedan 2010 har Sällskapet delat ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar i Sune Jonssons anda. Priset delas vanligen ut vid föreningens årsmöte i april varje år. När priset nu delas ut för elfte gången hålls årsmötet lördag den 14 augusti på grund av pandemin. I år tilldelas dokumentärfilmaren Nina Hedenius Sune Jonsson-stipendiet.

Årsmötet 2021 framflyttat

Årsmötet 2021 framflyttat

Årsmötet 2021 är framflyttat pga pandemin.Det hålls lördag 14 augusti kl 14 i Västerbottens museum, Umeå.Sedvanliga mötesförhandlingar. Presentation av årets stipendiat.  Samt medlemslotteri (för er som betalar in avgiften före 1 juni).

Sune Jonsson-stipendiet 2020 tilldelas Erik Holmstedt

Sune Jonsson-stipendiet 2020 tilldelas Erik Holmstedt

Sedan 2010 har Sällskapet delat ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar i Sune Jonssons anda. Priset delas ut vid föreningens årsmöte i april varje år. När priset nu delas ut för tionde gången måste årsmötet flyttas fram till hösten pga coronaviruset. I år tilldelas fotografen Erik Holmstedt, Luleå Sune Jonsson-stipendiet. Priset är 10 000 …

Åsa Sjöström får Sune Jonsson-priset 2019

Åsa Sjöström får Sune Jonsson-priset 2019

Årets Sune Jonsson-stipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar delas ut söndag 28 april kl 14 på Västerbottens museum, Umeå vid föreningens årsmöte som är öppet för medlemmar och andra intresserade. I år går utmärkelsen till fotografen Åsa Sjöström, Malmö. Priset är 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen presenterar sitt arbete i samband med prisutdelningen. Motiveringen …Från och med 2020 sponsrar Tryckeri Original AB Sune Jonsson-stipendiet som delas ut i april varje år av Sällskapet Sune Jonssons vänner.