Foto: Curt Dahlgren 1992
Foto: Curt Dahlgren 1992

Fotografen, filmaren och författaren Sune Jonsson (1930–2009) är en av Sveriges verkligt betydande dokumentärfotografer. Från 1950-talet fram till sekelskiftet 2000 har han utfört en oförliknelig dokumentär gärning. Den belönades 1993 med det internationella Hasselbladpriset. Hans sista bok Och tiden blir ett förunderligt ting tilldelades Svenska Fotobokspriset 2007. Han medverkade även vid den pågående uppbyggnaden av Sune Jonsson-arkivet vid Västerbottens museum och i fortsatt publicering av bilder och texter ända in i det sista.

En stor del av hans arbete har utförts vid Västerbottens museum i Umeå, där hans negativ och fältmaterial finns. Museet har dessutom lyckats införliva hans privata arkiv med negativ, diapositiv och av honom själv utförda originalkopior från uppdrag, även utanför Västerbotten, hans kamerautrustning, hans privata fotobibliotek med mera. En betydande del av resultatet av Sune Jonssons hela verksamhet finns numera samlat i museet.

Sällskapet Sune Jonssons vänner vill medverka till att Sune Jonssons arkiv utvecklas och att dess material görs bekant och tillgängligt. Samtidigt vill Sällskapet uppmuntra en utveckling av dokumentär fotografi i Sune Jonssons anda, och inte minst, söka bidra till att Sune Jonssons minne och verk hålls levande. Ytterligare information om Sällskapets verksamhet och om Sune Jonsson verk ges fortlöpande i Medlemsbladet som utkommer en eller ett par gånger om året.


Aktuellt


Sune Jonsson-stipendiet 2024 till Krister Hägglund, Skellefteå

Foto: Jonas Westling

Sällskapet Sune Jonssons vänner delar sedan 2010 årligen ut ett fotostipendium för
framstående dokumentärfotografiska gärningar. I år går utmärkelsen till fotografen Krister Hägglund, Skellefteå. Prissumman är 10 000 kronor samt ett diplom. Sällskapet delar ut priset tillsammans med företaget Original Tryckeri AB, Umeå.

Prisutdelningen sker i samband med Sällskapets årsmöte söndag 21 april 2024 på Västerbottens museum.

Styrelsens motivering till utmärkelsen är:

”Med ögon känsliga såväl för historiens vingslag som för nuets överraskande hyss rör sig
fotografen Krister Hägglund, Skellefteå, uppmärksamt bland människor och miljöer i Sara
Lidman-land. Där skildrar han underfundigt hur tiden möter – och nöter på – trakten och tingen, hur natur och kultur förändras över tid. I sina fotoserier Hjortronlandet, Stordiket och Missenträsk porträtt 2021 skapar han med värme och respekt en unik hyllning till missenträskborna och deras omskrivna by.

På sina resor runt om i Sverige och Europa har han med sin kameralins under lång tid fångat
träffande detaljer i vardagen, i serier som Lux, Deja vu och En marchant 1986.

Krister Hägglund har lång erfarenhet av dokumentärfotografi vid Skellefteå museum. Vi utser honom härmed till en synnerligen värdig mottagare av 2024 års Sune Jonsson-pris.”


Krister Hägglund är stolt och glad över utmärkelsen.

Det var ganska oväntat, men väldigt roligt. Som museifotograf är man inte så van att stå i
rampljuset
, säger han.

HJORTRONLANDET

MISSENTRÄSKPORTRÄTT

STORDIKET


Välkommen till Sune Jonsson-dagen söndag 22 oktober 2023

Exakt 30 år sedan Sune Jonsson mottog Hasselbladsstiftelsens internationella fotografpris i Göteborg 1993.

Tid: 11.00–17.00 Plats: Västerbottens museum, Umeå.

Boka in en heldag i Sune Jonssons namn med filmvisning och besök i hans fotoboksbibliotek samt fyra föreläsningar i Bio Abelli och en vernissage. Kaféet är öppet kl 11–17.

Sällskapet informerar om sin verksamhet: medlemsblad, stipendium, lotteri mm.

Program:
12.00–12.10: Välkomna! Alexandra A. Ellis, Västerbottens museum och Dan Brändström, ordf. för Sällskapet Sune Jonssons vänner
12.10–12.50: Sune Jonssons dokumentära humanism. Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och författare, KTH, Stockholm
13.00–13.40: Sune Jonsson-pristagaren 2023: Elin Berge, fotograf och filmare, Umeå.
14.00–14.30: Vernissage Super Sight: att se världen genom tekniken. Se nedan.
15.00–15.40: 2019 års SJCD-resident: Salad Hilowle, konstnär och filmare, Stockholm
15.50–16.30: Dokumentära strategier i samtida fotografi. Kerstin Hamilton, konstnär och konstnärlig forskare, HDK-Valand, Göteborg

Föredragen hålls i Bio Abelli, Västerbottens museum. Fritt inträde.

Föredragen kommer att tryckas i Sällskapets medlemsblad under 2024.

Panorama av ett samhälle i förändring
Fotoutställningen Panorama av ett samhälle i förändring visar ett urval av de 201 motiv Sune Jonsson donerade till Hasselbladsstiftelsen i samband med utmärkelsen. Bilderna spänner över stora delar av hans fotografiska gärning. Här visas även medaljen.

Super Sight: Att se världen genom tekniken
Berenice Abbott | Lennart Nilsson | Forensic Architecture m.fl.

Genom att göra nedslag vid olika tidpunkter i historien – från 1950-talets dokumentärfotografiska bilder av magnetiska fält och ljudvågor, till dagens artificiella intelligens – riktar den här utställningen uppmärksamhet mot hur teknologisk utveckling möjliggör olika sätt att närma sig verkligheten.

Fotoutställningen, curerad av Kerstin Hamilton och Alexandra A Ellis, invigs kl 14.

Sune Jonsson-dagen arrangeras av Sällskapet Sune Jonssons vänner och Västerbottens museum.

Stort tack till Kungl. Skytteanska samfundet, Umeå samt Umeå kommun, Hasselbladsstiftelsen, Göteborg och Tryckeri Original Norrland AB, Umeå som stödjer arrangemanget.


Sune Jonsson-stipendiat 2023

Elin Berge fotograf och filmare.
Regissör till dokumentärfilmen Sagor slutar så, om och med författaren Stina Stoor.
Foto: Erik Abel

Utmärkelsen går i år till fotografen Elin Berge, Umeå. Priset är 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen presenterar några av sina arbeten i samband med prisutdelningen den 22 april på Västerbottens museum, Umeå. Priset delas ut i samarbete med Original Tryckeri, Umeå.

Juryns motivering:

”Fotograf Elin Berge drivs av nyfikenhet att utforska människors mod, integritet och sökande efter mening. Målmedvetet undersöker hon angelägna ämnen i samtiden. Genom åren har hon intresserat sig för kulturmöten och pekat på kvinnors frihetslängtan såväl under slöjor som helt nakna, såväl iförd jägarutrustning som prinsessklänning.
Under många år följde Berge inflyttade kvinnors nya liv och relationer i Västerbottens inland, i Drottninglandet (2009), och männens möten med sina fruars släktingar i Thailand, i Kungariket (2015). I projektet Awakening (2020) utforskade hon under en tid en feminin väckelserörelse om uppvaknande, andlighet, systerskap och sökande efter alternativa levnadssätt i en orolig värld.
Med sitt senaste arbete, dokumentärfilmen Sagor slutar så (2023), berättar Berge om författaren Stina Stoor, om den skrivkramp, tillhörighet och livsglädje som kontrasteras i byn Balåliden och metropolen Istanbul.
Att i bild fånga vardagslivet med största omsorg och respekt samt skildra samspelet mellan människa och natur var hörnstenar i Sune Jonssons arbeten. Elin Berge är en självklar och välförtjänt mottagare av Sune Jonsson-stipendiet.”

Se fler bilder av Elin Berge:

www.elinberge.com
Instagram: @elinkberge
www.momentagency.com


Minns vår ledamot och vän Hans Dackenberg (1951–2023)

I ljusaste sommartid nås vi av ett mycket sorgligt besked, att vår vän och styrelseledamot Hans har lämnat oss. När föreningen bildades 2008 blev Hans dess sekreterare/redaktör. Efter tio år valde Hans att lämna sysslan, men fortsatte bidra i styrelsearbetet som skribent och jurymedlem för Sune Jonsson-priset.

Sedan 2006 och fram till sin pension 2016 var Hans anställd på Västerbottens museum för att specifikt arbeta med Sune Jonssons arkiv och bokproduktioner. Det gällde boken Och tiden blir ett förunderligt ting som utkom 2007 och utsågs till ”Årets fotobok”. Liksom den retrospektiva fotoboken Livstycken som utgavs av Max Ström förlag 2014, i samband med Kulturhuvudstadsåret och invigningen av Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi. Praktboken med 200 bilder fick utmärkelsen ”Publishingprisets Grand Prix 2014” för “en fulländad och ödmjuk berättelse om ett svunnet Sverige”.

Genom träget arkivarbete hittade Hans bilder som ännu inte publicerats. Han tillförde även arkivet viktigt material; artiklar, recensioner, texter samt arbets- och inspirationsmaterial som Jonsson omgett sig med. Med sin bakgrund vid Konstvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, har Hans Dackenberg bidragit stort till biografierna och arkivet. En tidig forskningsidé han hade rörde svensk fotografi under efterkrigstiden. Fotografi låg honom varmt om hjärtat sedan ungdomen, men handledaren professor Anders Åman förordade forskning som ledde fram till Hans avhandling ”Oscar Levertin som konsthistoriker” (1994). Lyckligtvis kunde han ändå ägna sig åt fotografi helhjärtat senare i livet.

Hans var djupt bildad i litteratur, konst och musik, genom hela livet en hängiven läsare och lyssnare, tidvis recensent och skribent i Västerbottens-Kuriren. Hans iakttagelser var underfundiga och i många fall briljanta. En medmänniska som såg det förbiforsande livet ödmjukt från sidan och gav det träffsäkra beskrivningar.

Så sorgligt och ofattbart för oss att hans röst och penna nu har tystnat. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Styrelsen för Sällskapet Sune Jonssons vänner


Lördag 22 april kl 12.00
2023
Välkommen till årsmötet 2023

Årsmötesförhandlingar. Dagordning finns på plats.
Utdelning av årets Sune Jonsson-stipendium.
Medlemslotteri med priser (printar och böcker av Sune Jonsson).
OBS! De som betalat in avgiften senast fredag den 14 april deltar i dragningen.
Förra årsmötet beslutades om höjd avgift, till 200kr/år och person.
Årsmötet är som alltid öppet för alla intresserade.

Lördag 22 april kl 14 invigs även två nya fotoutställningar:

Sune Jonsson: Och nåden är utan slut

Om dokumentationen av svenskt trosliv i böckerna Bilder av nådens barn, Sammankomst i elden och Husen vid himlastigen.

Nina Warumo: I Väntan på Himmelriket

Om den tornedalska laestadianismen och dess historiska rötter och en samtida, levande väckelserörelse. Mer information om utställningarna finns på vbm.se


Västerbottens museum/SJCD utlyser
Dokumentärfotografiskt residens 2023

Ansökan är öppen mellan 1 mars och 17 april 2023. Mer info: vbm.se


Panorama av ett samhälle i förändring

visar ett urval av de bilder som visades i Hasselblad Center för 30 år sedan när Sune Jonsson som andre svensk fotograf mottog det prestigefyllda internationella Hasselbladspriset.
Utställningen pågår och visas året ut.


19 oktober kl 10.00
2022
Berättarfestivalen på Sara Kulturhus, Skellefteå
Sune Jonsson – lyriker och realist

Filmvisning och föredrag om Sune Jonssons litterära skapande

Västerbottens museums fotograf Petter Engman och curator Alexandra A. Ellis berättar om sitt arbete med kortdokumentären Dokumentaristen med fokus på Sune Jonssons litterära gärning. Några av de personer som känner hans författarskap väl ger en unik inblick i hans skapandeprocesser.

2 december kl 16.00 – 20.00 i Centrala Umeå

Fjällbonden – Det norrländska bondesamhället skildrat av Sune Jonsson

På en utomhusvisning under Umeå Europeiska Filmfestival visas några av Sune Jonssons dokumentärer från det norrländska bondesamhället, delar ur filmerna Ett bondeår i norr och Fjällbonden. Författaren och journalisten Arne Müller är inbjuden att tala om lokal matproduktion och självförsörjning.

Ett samarbete mellan Umeå Europeiska Filmfestival och Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum samt Umeå Kommun 400 år.

17 september – tills vidare

Sune Jonssons New York-bilder visas i House of Sweden, Washington D.C.

Samlingsutställningen Faraway So Close: Swedish Artists Look at the United States visar hur det amerikanska samhället skildrats av svenska konstnärer. Dokumentärfoto från 1960-talet visas parallellt samtidskonst. Många av de deltagande konstnärerna är särskilt intresserade av att utforska en annan amerikansk verklighet än den vi oftast presenteras för i Sverige.

Se mer info: House of Sweden


Sune Jonsson-stipendiat 2022

2022 går utmärkelsen till fotografen Simon Johansson, Stockholm. Priset är 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen presenterar sitt arbete i samband med prisutdelningen. 

”I Simon Johanssons bildvärld går människor sökande omkring. De saknar förhistoria, de är ingenstans på väg utom in i fotografens fotoböcker. Människors utsatthet är ett centralt tema, varsamhet i tagningarna gäller. Närbilder kan vara extrema, flyktvägar få. Kärleken är ett vågspel. Könsroller prövas, likt hos flera kända fotografer. Man kan säga att Johansson söker tecken för existensen, och konventionell estetik är bara delvis tillämplig. Oftast är det barnen som får stå oförställda inför livsgåtan. Ingen stor dramatik utspelar sig, utom i lite pojkbus. I närheten till en hund syns några söka trygghet. Tillvaron ställer inga vinster i utsikt, livet pågår. ”

Läs vidare och se bildspel


Tidigare


Sune Jonsson-stipendiat 2022

Sune Jonsson-stipendiat 2022

I Simon Johanssons bildvärld går människor sökande omkring. De saknar förhistoria, de är ingenstans på väg utom in i fotografens fotoböcker. Människors utsatthet är ett centralt tema, varsamhet i tagningarna gäller. Närbilder kan vara extrema, flyktvägar få. Kärleken är ett vågspel. Könsroller prövas, likt hos flera kända fotografer. Man kan säga att Johansson söker tecken för existensen, och konventionell estetik är bara delvis tillämplig. Oftast är det barnen som får stå oförställda inför livsgåtan. Ingen stor dramatik utspelar sig, utom i lite pojkbus. I närheten till en hund syns några söka trygghet. Tillvaron ställer inga vinster i utsikt, livet pågår.

Sune Jonsson-stipendiet 2021

Sune Jonsson-stipendiet 2021

Sedan 2010 har Sällskapet delat ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar i Sune Jonssons anda. Priset delas vanligen ut vid föreningens årsmöte i april varje år. När priset nu delas ut för elfte gången hålls årsmötet lördag den 14 augusti på grund av pandemin. I år tilldelas dokumentärfilmaren Nina Hedenius Sune Jonsson-stipendiet.

Sune Jonsson-stipendiet 2020 tilldelas Erik Holmstedt

Sune Jonsson-stipendiet 2020 tilldelas Erik Holmstedt

Sedan 2010 har Sällskapet delat ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar i Sune Jonssons anda. Priset delas ut vid föreningens årsmöte i april varje år. När priset nu delas ut för tionde gången måste årsmötet flyttas fram till hösten pga coronaviruset. I år tilldelas fotografen Erik Holmstedt, Luleå Sune Jonsson-stipendiet. Priset är 10 000 …

Åsa Sjöström får Sune Jonsson-priset 2019

Åsa Sjöström får Sune Jonsson-priset 2019

Årets Sune Jonsson-stipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar delas ut söndag 28 april kl 14 på Västerbottens museum, Umeå vid föreningens årsmöte som är öppet för medlemmar och andra intresserade. I år går utmärkelsen till fotografen Åsa Sjöström, Malmö. Priset är 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen presenterar sitt arbete i samband med prisutdelningen. Motiveringen …

Sune Jonsson och Linda Maria Thompson

Sune Jonsson och Linda Maria Thompson

Nya utställningar i Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi. 2016 års Sune Jonsson stipendiat, Linda Maria Thompson, följer upp utställningen och monografin In Place of Memory från 2016. Hon fortsätter att utforska hur erfarenheter av migration visualiseras, såväl i nutid som historiskt – på det personliga planet och på ett kollektivt. Emigrant Memior visas lör 23 februari till söndag …Från och med 2020 sponsrar Tryckeri Original AB Sune Jonsson-stipendiet som delas ut i april varje år av Sällskapet Sune Jonssons vänner.