Ny utställning i Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum

Tidens långsamhet och livets flykt
14 september 2014 – 2 november 2014

Tidens långsamhet och livets flykt är en utställning om och med kulturhistorisk fotografi. Bilder som har tillkommit, samlats in, vårdats och visats inom ramen för de kulturhistoriska museernas verksamhet. Människan och hennes skilda livsvillkor är det övergripande temat och i centrum finns berättelser om vardagsliv och arbete, om odlingslandskapet och andra kulturmiljöer. Uppdraget är att med bild och ord skildra det förflutna och skapa ökad förståelse för hur människor levde förr, men också att dokumentera samtiden och bidra till kunskap om dagens samhälle.

Tidens långsamhet och livets flykt speglar de förändringar som den kulturhistoriska fotografin genomgått under de senaste decennierna. Här finns såväl historiskt material som nyproducerade verk skapade både inom museikontexten och i  konstsammanhang. Arkivet lyfts fram så att besökaren får en inblick i det som utgör de kulturhistoriska institutionernas hjärta – lådor och pärmar med historier som väntar på att levandegöras.

Utställningen visar verk av fotograferna Micke Berg
, Elin Berge
, Anette Boström, Magdalena Dziurlikowska, Bertil Ekholtz, Petter Engman, Maja Forsberg, Josefina Franke
, Jean Hermanson, Jens S Jensen
, Sune Jonsson, Margareta Klingberg, Johannes Samuelsson, Lisa Svedberg
, Edla Viklund
 och Maja Åström.

Tidens långsamhet och livets flykt ingår i det omfattande projektet Performing History. Fotografi i Sverige 1970–2014. Curator, FD i fotografisk gestaltning Niclas Östlind.