Minns Beata Bergström (1921–2016)

Hedersledamoten i Sällskapet Sune Jonssons vänner Beata Bergström gick bort i oktober månad, 95 år gammal. Beata Bergström ingick i gruppen 7 stockholmare, tillsammans med bland andra Sune Jonsson på 1950-talet.

Vid den tiden hade hon inlett sin karriär som frilansande teaterfotograf, ett yrke hon framgångsrikt kom att ägna sig åt i trettio år. Ofta citerad är dåvarande teaterdirektören Karl Ragnar Gierows mening, när Beata första gången kom upp på Dramaten och visade sina bilder från en repetition av Aiskylos Orestien i Olof Molander regi: ”Vi tar Beatans bilder”! Snart var hon teaterns främste fotograf, kanske inte minst beroende på hennes annorlunda bildsyn jämförd med företrädarnas mer traditionellt, statiska, poserande porträtt. Beata Bergström ville åt rörelsen, det sceniska uttrycket och allt detta undflyende liv som kan prägla teatern. Hon var själv rörlig i sitt arbetssätt och gavs också bättre tillfälle till en mer dynamisk, rörlig fotografi tack vare den vid den här tiden lanserade Kodak Tri-X-filmen, som var betydligt snabbare än sina föregångare och därmed tillät en fotografi i befintligt ljus som den Beata ägnade sig åt. Hon blev kort sagt stilbildande och åtskilliga av hennes smått ikoniska bilder från teatern återges i den mycket omfångsrika boken Foto Beata Bergström som utgavs på Signum förlag, 2013.

Efter att hon dragit sig tillbaka som teaterfotograf flyttade Beata Bergström till ett rött hus på landet i Järna. Hon arbetade i trädgården, skapade kollage och assemblage av allehanda material, också fotografier, och lärde sig bland annat trumma i nittioårsåldern. Och hon arbetade med sina böcker i de mest skilda ämnen hela sitt verksamma liv. På 95-årsdagens kalas i augusti, där många vänner samlats, ska hon ha presenterat sin senaste bok.

Beata Bergström var hedersledamot av Sällskapet Sune Jonssons vänner sedan dess tillkomst 2008.