Minns Bertil Ekholtz

Sällskapet Sune Jonssons vänners hedersmedlem Bertil Ekholtz (1915–2013) har under våren gått bort.

Bertil Ekholtz föddes i Umeå vid jultid 1915 och gick bort i maj 2013, efter ett mycket långt och innehållsrikt liv. Som son, och med tiden även kollega, till fotograferna Tor och Nanna Ekholtz, som sedan 1910-talet drev firman Ekholtz Ateljé, i centrala Umeå, kan man säga att han föddes rakt in i fotografins värld. I ateljén, som främst ägnade sig åt porträttfotografering och var verksam till långt in på 1960-talet, kom han att lära sig grunderna för sitt yrke. Men han utbildade sig även inom fotografin i Tyskland. Bertil Ekholtz omfattande fotografiska livsverk inneslöt en rad vitt skilda verksamhetsfält som visade på en osedvanlig ämnesbredd och en närmast virtuos teknisk skicklighet. “Hans samvetsgrannhet är legendarisk och den tekniska skickligheten omvittnad”, har Sune Jonsson uttryckt det.

Bertil Ekholtz och Sune Jonsson möttes bland annat i den så kallade Bildgruppen, i Umeå, en liten grupp av intresserade vänner som träffades och diskuterade bilder. “Ingen annan fotograf jag känner kan redovisa ett så djupt intresse och en så bred och detaljerad kunskap om de företeelser han fotograferat som Bertil Ekholtz”, skriver Sune Jonsson om vännen Bertil i sin artikel om honom med rubriken “Min noggrannhet är ett arv” (1991).

Bertil Ekholtz var staden Umeås särskilde fotograf. Hans rika dokumentation av stadens omvandlingar över lång tid kan inte överskattas. Han ägde en osedvanligt rik personkännedom och hans lokalkännedom, som inte endast omfattade stadens byggnader, gator och torg, var omvittnat djup. På en av de sista utställningar han hade i Umeå, pekade han på en späd björk på ett av sina äldre fotografier visande Renmarkstorget i staden, den finns där än, sade han.

Bertil Ekholtz var hedersledamot av Sällskapet Sune Jonssons vänner sedan begynnelsen, 2008.