Sune Jonsson-stipendiet 2014 till Inta Ruka

Vid Sällskapet Sune Jonssons vänners årsmöte, som hölls på Västerbottens museum 6 april, tillkännagavs av Sällskapets ordförande Dan Brändström att Sune Jonsson-stipendiet 2014 tilldelas fotografen Inta Ruka från Riga i Lettland. Inta Rukas fotografi kommer att visas vid Västerbottens museum i vår, i utställningen Möten med människor som invigs 18 maj och pågår till och med 24 augusti. Inta Ruka kommer att närvara vid vernissagen och kommer där personligen att få motta stipendiet.

Sällskapets motivering lyder:

Årets pristagare Inta Ruka från Riga i Lettland fotograferar medmänniskor. De avbildas i sin miljö, omslutna av denna, och en sak förefaller säker: att hon likt Sune Jonsson aldrig uppfattats som hotfull eller farlig av sina objekt. Redan så enkel kan en fotografisk sanning vara.

Inta Ruka är mycket lantlig till sin inspiration. När hon började fotografera i tonåren på 1970-talet var det i moderns hemtrakt kring Balvi i östra Lettland på gränsen mot Ryssland. Hennes produktion har vuxit långsamt fram. Inta Ruka saknar framfusighet, och har vänt det till sin största tillgång.

Hennes växande berömmelse vilar i huvudsak på tre bildprojekt: Mitt folk på landet (1983–2000), Folk jag råkat träffa (2000–2004) och Amalijas gata 5a (2004–2008).

I de båda första sitter folk stilla i enkla kök och drängstugor, eller poserar mot växtlighet på gården, de begrundar fotografens närhet och närvaro. I den tredje är miljön en hyreskasern inne i huvudstaden Riga med 36 små lägenheter, med en kringbyggd gård likt en mänsklig teater, där Ruka avbildar de boendes liv och sociala umgänge. Människorna lever i stan som vore de kvar på landet.

De framvisar ett nationellt jämnmod. De har inga stora anspråk på ägodelar. Genom dem talar den enkla bondeklassen alltjämt ur historien.

Inta Ruka har alltfler svenska kontakter. Hon har gjort dokumentärfilmer ihop med Maud Nycander och Lars Tunbjörk, och har fotograferat bönder i Hälsingland på uppdrag av Hälsinglands museum. Det är följdriktigt att Inta Ruka blir den första utländska fotograf att motta Sune Jonssons pris för dokumentärfotografi.