Stipendium

Sällskapets styrelse beslutade 2009 att inrätta ett stipendium, att utdelas till en dokumentärfotograf som arbetar i Sune Jonssons anda. Stipendiesumman är 10 000 kr och utdelas årligen i samband med årsmötet i april. Under 2020-2022 har företaget Original tryckeri AB beslutat sponsra stipendiet, vilket Sällskapet är mycket tacksamma över. Sällskapets medlemmar välkomnas att inkomma med förslag om nomineringar till kommande stipendier. Bifoga motivering och fotoböcker eller webbsida. Skicka till sekreteraren Britta Lundgren, adress:
Rödhakevägen 84
906 51 Umeå

eller via mail: lundgrenbritta747@gmail.com

Sune Jonsson-stipendiater:

2022 Simon Johansson, Stockholm

2021 Nina Hedenius

2020 Erik Holmstedt

2019 Åsa Sjöström

2018 Nils Petter Löfstedt

2017 Pieter Ten Hoopen

2016 Linda Maria Thompson

2015 Anders Alm och Marianne Söderberg

2014 Inta Ruka, Riga

2013 Micke Berg

2012 Maud Nycander

2010 Gunnar Källström