Stipendium

Sällskapets styrelse beslutade 2009 att inrätta ett stipendium, att utdelas till en dokumentärfotograf/filmare som arbetar i Sune Jonssons anda.
Stipendiesumman är 10 000 kr och utdelas årligen i samband med årsmötet i april. Under 2020-2022 har företaget Original tryckeri AB sponsrat stipendiet, vilket Sällskapet är mycket tacksamma över. Samarbetet fortsätter även 2023–2025, vilket betyder att nya lovande fotografer/filmare kan belönas framöver.

Sällskapets jury (styrelseledamöter och medlemmar) nominerar kandidater varje år. Jämställdhet eftersträvas. Juryarbetet pågår under december–februari och pristagaren kontaktas därefter och bjuds in till årsmötet i april.

Alla medlemmar kan föreslå nomineringar till kommande stipendiater. Bifoga motivering och uppgifter om kandidatens fotoböcker, filmer, länkar till webbsidor mm. Förslaget ska finnas senast 1 december hos sekreteraren Britta Lundgren, mail: lundgrenbritta747@gmail.com

Ev. tryckta fotoböcker skickas till:

B. Lundgren
Rödhakevägen 84
906 51 Umeå

Böckerna återsänds ej pga fraktkostnad, utan doneras till SJCD fotosamling på Västerbottens museum.

Sune Jonsson-stipendiater:

2023 Elin Berge, Umeå

2022 Simon Johansson, Stockholm

2021 Nina Hedenius

2020 Erik Holmstedt

2019 Åsa Sjöström

2018 Nils Petter Löfstedt

2017 Pieter Ten Hoopen

2016 Linda Maria Thompson

2015 Anders Alm och Marianne Söderberg

2014 Inta Ruka, Riga

2013 Micke Berg

2012 Maud Nycander

2010 Gunnar Källström