VODA – Vi och dom andra

Vernissage 30 november 2014 kl 14 i Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi på Västerbottens museum

Fotografen Thomas Wågström och utställningsproducent Maria Sundström inviger utställningen i närvaro av gruppen kring det dokumentära fotoprojektet. Utställningen pågår till 1 februari 2015

Ett fotoprojekt om seendets och avbildandets villkor av åtta samtida fotografer

Vilka är egentligen ”vi” och vilka är ”dom andra”? Genom att bjuda in människor att delta i ska-pandeprocessen vill fotograferna i utställningen Vi och dom andra skaka om de invanda föreställningarna om vem som ser, och vem som blir sedd. De ifrågasätter uppdelningen av människor i ”vi och dom”. Med dokumentärfotografi vill de synliggöra företeelser i samhället och på så sätt nyansera bilden av vår samtid och människors liv. Vem ser och vem blir betraktad? Vad tittar vi på och vem äger berättelsen?

Fotograferna Elin Berge, David Dahlberg, Alexandra A. Ellis, Malin Grönborg, Johan Gunséus, Sara Lindquist, Linda Maria Thompson och Lars Öberg har jobbat gemensamt med egna dokumentära projekt. Arbetet är en del av Umeå2014. Med sina olika erfarenheter och perspektiv skapar fotograferna något som är större än vad de som enskilda fotografer skulle kunna åstadkomma.

Varje fotograf genomför självständigt ett enskilt projekt. Genom att bjuda in de medverkande att skildra sina egna sammanhang vill Vi och dom andra demokratisera makten över berättelsen och utmanar sin fotografiska yrkesroll. De ger ”den andre” verktyg att synliggöra sitt eget liv – ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv i två parallella skapandeprocesser.

Genom ett samarbete med Clear Channel som äger annonsplatserna på Umeås busshållplatser tar Vi och dom andramed konsten ut från institutionerna till det offentliga rummet. Det gör att deras form av kultur – dokumentärfotografi, bildkonst och visuellt berättande – syns längs gatorna och blir tillgänglig för alla.

I en tid då vi genom media översköljs av snabba och förenklade bilder vill Vi och dom andra lyfta fram den fotografiska berättartraditionen och föra den vidare. De åtta fotograferna är förenade i övertygelsen om att dokumentära berättelser måste få ta tid, och genom att arbeta tillsammans med sina subjekt, har de uppnått en unik blick med mångfaldiga betraktelsesätt. Genom att låta ”subjektet” bli ”fotografen” utforskar projektet teman om makt och berättande, redan en levande process för många användare av Facebook, Instagram och andra sociala medier. I och med Vi och dom andragräver de djupare i dessa teman och väcker frågor om det kontemporära dokumentärfotografiets roll, både för professionella och andra användare av den fotografiska bilden.