Kallelse till Årsmöte 2016 för Sällskapet Sune Jonssons Vänner

Tid: Söndag 24 april 2016 kl. 14.00. Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum, Umeå.

Efter årsmötesförhandlingar tillkännages 2016 års mottagare av Sune Jonsson stipendium. Välkomna!