Medlemsblad

Alla medlemmar får två gånger per år ett Medlemsblad med texter av och om Sune Jonsson. Medlemsbladet har getts ut sedan 2008 och det finns nu ett 20-tal tryckta nummer med en hel del information om Sune Jonssons livsverk och ett antal fotografier. Saknar du äldre nummer kan du beställa dem hos sekreteraren Britta Lundgren.

Pris 10 kr/st + porto.
Beställ flera äldre nummer till rabatterat pris + porto.

Mail:
lundgrenbritta747@gmail.com


Nr 1: Sune med manifestet av Pär Frank och Rune Jonsson (hösten 2008)

Nr 2: In Memoriam (febr 2009)

Nr 3: Nio funderingar kring 1/125-delen av Sune Jonsson (nov 2009)

Nr 4: Första stipendiaten Gunnar Källström om Sune Jonsson (aug 2010)

Nr 5: Fotografi-ett internationellt språk? Av Sune Jonsson (jan 2011)

Nr 6/7: Brev från Sune Jonsson av Bengt Ulaner (sept 2011)

Nr 8: Rapport från fotoklubben 1957. Minnesbilder av Gunnar Balgård (mars 2012)

Nr 9: Sune Jonsson, bygdefotografin och folkkonsten av Hans Dackenberg (sept 2012)

Nr 10: Livstycken, texter av Sune Jonsson 1999 ( mars 2013)

Nr 11: Om Brobyggarna av Gunnar Balgård. Minnen kring tre bilder (sept 2013)

Nr 12: Mot glömskans tyranni av PU Ågren (febr 2014)

Nr 13: SJCD-invigningen, tal av Ulrica Grubbström, Dan Brändström, Niclas Östlind, Hans Dackenberg, Britta Lundgren (aug 2014)

Nr 14: Sune Jonsson, 1993 års Hasselbladspristagare. Presentation av Rune Hassner, tacktal av Sune Jonsson mm (febr 2015)

Nr 15: Om Pesulas jordbruk i Tornedalen 1966 och 2013. Av stipendiaterna Anders Alm och Marianne Söderberg. Wolgers i Jonssons fotspår av Gunnar Balgård (sept 2015)

Nr 16: Om recensenters åsikter av Mats Börjesson och medlemstexter om bilder (febr 2016)

Nr 17: Om Johan Öbergs möte med Sune Jonssons bilder (sept 2016)

Nr 18: Om Christer Strömholm och Sune Jonsson av Tomas Tidholm (febr 2017)

Nr 19: Minnen och tankar av Pär Frank. Bönhusen vibrerar av Gunnar Balgård. Uppväxtminnen av Sune Jonsson (okt 2017)

Nr 20: Sällskapet 10 år, texter om dokumentärfotografi, Sune Jonsson och SJCD av Dan Brändström, Sverker Sörlin, Gunnar Balgård, PU Ågren och Britta Lundgren. (mars 2018)

Nr 21: Om Prag 1968 av Olof Kleberg. Brev till Sune från Joanna Helander (okt 2018)

Nr 22: Några texter om Byn…av Sune Jonsson. Att reproducera världen av Hans Dackenberg (mars 2019)

Nr 23: Om Sune Jonssons besök hos Leni Riefenstahl 1968 mm Texter om Byn av Sune Jonsson (okt 2019)

Nr 24: Om Sune Jonsson och studieresan till USA 1965 av Gunnar Balgård och Britta Lundgren (mars 2020)

Nr 25: Om Sune Jonssons författarskap av Ellinor Gustafsson samt reflexioner om boken Album av Martin Hellström (okt 2020)

Nr 26: Om Sune Jonssons dokumentära arbeten i Robertsfors kommun av Johannes Samuelsson, Petter Engman och Britta Lundgren (mars 2021)

Nr 27: Om Sune Jonssons religiösa miljöstudier av Martin Hellström och Britta Lundgren. (okt 2021)

Nr 28: En intervju med Sune Jonsson om Husen vid himlastigen av Maria Stolterman (fortsättning från nr 27) och bokanmälan av Hundhålet av Birger Norman. (mars 22)

Nr 29: ”Skjut inte på bonden” VK-krönika av Sune Jonsson och texter och foton ur hans fyra böcker om bönder, jordbruk och odling. (okt 22)

Nr 30-31: Om porträttfotografi med många bilder, citat och textutdrag av Sune Jonsson. (mars 23)

Har du tips, reflexioner kring texter, foton och egna minnen från möten med Sune Jonsson? VI tar tacksamt emot dem för kommande Medlemsblad. Så hjälper du till att bygga upp Sune Jonssons arkiv med personligt innehåll.