Fotoseminarium 24-25 september 2013

Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum arrangerar i september ett fjärde fotoseminarium, Fotografi och Förändring, kring temat det visuella kulturarvet.

Inbjudna fotografer, journalister, etnologer och forskare visar och diskuterar bilden av ”Norrland”, och olika dokumentära metoder att fånga och skildra samhällsförändringar över tid. Detta är ett viktigt och grannlaga uppdrag som inte minst kulturhistoriska museer har, ett uppdrag som kräver resurser och gör det nödvändigt att samarbeta med andra intressenter i framtiden.