Kallelse till Årsmöte 2013 för Sällskapet Sune Jonssons Vänner.

Tid: Söndag 28 april 2013 kl. 14.00. Plats: Västra flygeln (fd Bildmuseet) i Västerbottens museum, Umeå.

Efter årsmötesförhandlingar tillkännages 2013 års mottagare av Sune Jonssons stipendium, samt vidtar lotteri. 3 foto-printar med välkända motiv ur Sune Jonssons verk, samt 2 ex av boken ALBUM lottas ut, dragning sker utifrån medlemsförteckningen.Varmt välkomna!