Elin Berge är Sune Jonsson-stipendiat 2023

Elin Berge fotograf och filmare. Regissör till dokumentärfilmen Sagor slutar så, om och med författaren Stina Stoor. Foto: Erik Abel

Utmärkelsen går i år till fotografen Elin Berge, Umeå. Priset är 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen presenterar några av sina arbeten i samband med prisutdelningen den 22 april på Västerbottens museum, Umeå. Priset delas ut i samarbete med Original Tryckeri, Umeå.

Juryns motivering:

”Fotograf Elin Berge drivs av nyfikenhet att utforska människors mod, integritet och sökande efter mening. Målmedvetet undersöker hon angelägna ämnen i samtiden. Genom åren har hon intresserat sig för kulturmöten och pekat på kvinnors frihetslängtan såväl under slöjor som helt nakna, såväl iförd jägarutrustning som prinsessklänning.
Under många år följde Berge inflyttade kvinnors nya liv och relationer i Västerbottens inland, i Drottninglandet (2009), och männens möten med sina fruars släktingar i Thailand, i Kungariket (2015). I projektet Awakening (2020) utforskade hon under en tid en feminin väckelserörelse om uppvaknande, andlighet, systerskap och sökande efter alternativa levnadssätt i en orolig värld.
Med sitt senaste arbete, dokumentärfilmen Sagor slutar så (2023), berättar Berge om författaren Stina Stoor, om den skrivkramp, tillhörighet och livsglädje som kontrasteras i byn Balåliden och metropolen Istanbul.
Att i bild fånga vardagslivet med största omsorg och respekt samt skildra samspelet mellan människa och natur var hörnstenar i Sune Jonssons arbeten. Elin Berge är en självklar och välförtjänt mottagare av Sune Jonsson-stipendiet.”

Se fler bilder av Elin Berge:

www.elinberge.com
Instagram: @elinkberge
www.momentagency.com

Sune Jonsson-stipendiat 2022

Sune Jonsson-stipendiet för framstående dokumentärfotografiska gärningar delas ut söndag 24 april kl 14-16 på Västerbottens museum, Umeå vid Sällskapets årsmöte som är öppet för medlemmar och andra intresserade.

2022 går utmärkelsen till fotografen Simon Johansson, Stockholm. Priset är 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen presenterar sitt arbete i samband med prisutdelningen. 

Priset delas ut i samarbete med Original Tryckeri, Umeå. 

Motiveringen lyder:

”I Simon Johanssons bildvärld går människor sökande omkring. De saknar förhistoria, de är ingenstans på väg utom in i fotografens fotoböcker. Människors utsatthet är ett centralt tema, varsamhet i tagningarna gäller. Närbilder kan vara extrema, flyktvägar få. Kärleken är ett vågspel. Könsroller prövas, likt hos flera kända fotografer. Man kan säga att Johansson söker tecken för existensen, och konventionell estetik är bara delvis tillämplig. Oftast är det barnen som får stå oförställda inför livsgåtan. Ingen stor dramatik utspelar sig, utom i lite pojkbus. I närheten till en hund syns några söka trygghet. Tillvaron ställer inga vinster i utsikt, livet pågår.

Det är klassiskt, svartvitt fotografi i varierande utsnitt. Miljöerna i tre utgivna fotoböcker är Öland och Stockholm, samt ett rike man kunde kalla Barndomen. Vardagen i byn och staden är fångad under 2000-talets första årtionden och utgivna i ”Across the Bridge” (2016), ”A Familiar Place” (2018) och ”The Young Ones” (2019). Där möter människor våra blickar med intresse, och någon skepsis, liksom de gjorde i Sune Jonssons många byar en gång.”

Bildspelet visar motiv ur fotoboken Across the Bridge (bilderna från Öland är tagna under åren 2009 – 2014.

Se mer av Simon Johanssons fotografiska arbeten på:

https://www.simonjohansson.se

och 

Fotoböcker: Across the Bridge (2016), A Familiar Place (2018) och The Young Ones (2019). Alla utgivna på förlaget Journal.

Sune Jonsson-stipendiet 2021

Sedan 2010 har Sällskapet delat ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar i Sune Jonssons anda. Priset delas vanligen ut vid föreningens årsmöte i april varje år. När priset nu delas ut för elfte gången hålls årsmötet lördag den 14 augusti på grund av pandemin. 
I år tilldelas dokumentärfilmaren Nina Hedenius Sune Jonsson-stipendiet.

Fortsätt läsa ”Sune Jonsson-stipendiet 2021”

Årsmötet 2021 framflyttat

Årsmötet 2021 är framflyttat pga pandemin.
Det hålls lördag 14 augusti kl 14 i Västerbottens museum, Umeå.
Sedvanliga mötesförhandlingar. Presentation av årets stipendiat.  
Samt medlemslotteri (för er som betalar in avgiften före 1 juni).

Sune Jonsson-stipendiet 2020 tilldelas Erik Holmstedt


Kaptensvägen Malmberget, augusti 1972

Bild 1 av 6


Sedan 2010 har Sällskapet delat ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar i Sune Jonssons anda. Priset delas ut vid föreningens årsmöte i april varje år. När priset nu delas ut för tionde gången måste årsmötet flyttas fram till hösten pga coronaviruset.

I år tilldelas fotografen Erik Holmstedt, Luleå Sune Jonsson-stipendiet. Priset är 10 000 kronor och ett diplom. Vid årsmötet, preliminärt i september, kommer fotografen att presentera sig och sitt arbete. Med början i år sponsrar företaget Original Tryckeri AB utdelningen av stipendiet under tre år, vilket Sällskapet tackar för.

Motiveringen:

”I mitt arbetsrum har jag ett fotografi av Sune Jonsson, en bild på änkefru Jenny Edström i sitt hem i Hökmark. Hon påminner mig om min farmor Jenny. Hon och Karl Konrad flyttade från Västerbottens småjordbruk till Malmberget för att börja ett liv tillsammans som nygifta. De kom att bosätta sig i en enkel träkåk vid kanten av gruvan. I gemenskap skapade de ett nytt samhälle.

Så skriver Erik Holmstedt i sin bok Betraktelser. Man kan läsa in mycket av det grundläggande i hans fotografiska verksamhet i denna korta, personliga text. Dels att han ingår i en dokumentärfotografisk traditionskrets vars kanske främste företrädare Sune Jonsson var, och att han liksom denne framförallt valt att skildra sin tids genomgripande samhällsförändringar och människans predikament i Norrland. I Holmstedts fall från Norrbottens, inte minst, Malmbergets, hemortens, horisont.

Bilderna visar ofta ödsliga landskap, tomma byggnader, övergivna interiörer, vägskyltar, gruvhål och folktomma vyer. Men spåren av människan syns överallt, och hennes villkor på platsen kan anas. Allt är återgivet och skildrat med en starkt empatisk insikt. I så måtto är det en sant humanistisk fotografi Holmstedt ägnar sig åt, framförallt synliggjord i hans båda fotoböcker, Inte längre mitt hem (2008) och Betraktelser (2013).

Utöver böckerna har Holmstedt ägnat sig åt en rad, vitt skilda fotografiska projekt. Ett av dessa gäller faderns gamla herbarier från 1930-talet, där Holmstedt fotograferat de gulnade arken med sina växter och handskrivna kommentarer med storformatskamera och bladfilm. Även detta intresse, fotografering av växter, är något han delar med Sune Jonsson. Erik Holmstedt är en värdig mottagare av 2020 års Sune Jonsson-stipendium, bokstavligen för en fotografi i hans anda.”

Se Erik Holmstedts fotografiska arbeten på:

holmstedt.nu

Fotografi:
Malmberget. Ur projektet Living on an Unstable Mountain
– Bilder från ett samhälle i ständig förvandling. Foto: Erik Holmstedt

Åsa Sjöström får Sune Jonsson-priset 2019

Årets Sune Jonsson-stipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar delas ut söndag 28 april kl 14 på Västerbottens museum, Umeå vid föreningens årsmöte som är öppet för medlemmar och andra intresserade.

I år går utmärkelsen till fotografen Åsa Sjöström, Malmö. Priset är 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen presenterar sitt arbete i samband med prisutdelningen.

Motiveringen lyder:

” Med inriktning på mänskliga rättigheter och utsatta grupper i samhället, särskilt kvinnor och barn, vill fotografen Åsa Sjöström, Malmö, visa styrka och hopp som sårbara människor besitter och skapa förståelse för internationell solidaritet. Hennes arbete har tagit henne till människor i olika livsmiljöer på flera kontinenter. Hon har arbetat som pressfotograf i Stockholm och Malmö, och inledde sin karriär som frilansande fotograf 2013.

Åsa Sjöströms mest omfattande dokumentation hittills gäller det fattigaste landet i EU, Moldavien, där hon återbesökt samma familj under en följd av år, och resultatet presenteras i fotoboken ”Silent Land” (2017). Unga människor befinner sig i dova bildrum och ser avvaktande tillbaka på fotografen. En tålighet i trasiga miljöer kommer till uttryck. Liksom en längtan till något bortom gränserna.

Formspråket skiftar med uppdragen. Kvinnor anklagade för häxeri i Ghana fångas i närgångna bildserier i svartvitt. Flerårig torka i Kenya för en hårt ansatt befolkning återges i sandgula sekvenser. Kvinnor och barn på skyddat sommarläger i Sverige, döljer sina anletsdrag bakom lekfulla förklädnader. Fotografen är respektfullt nära.

Med 2019 års Sune Jonsson-stipendium till Åsa Sjöström belönar Sällskapet Sune Jonssons vänner en dokumentär gärning av stort allvar och integritet.”

Sune Jonsson och Linda Maria Thompson

Nya utställningar i Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi.

2016 års Sune Jonsson stipendiat, Linda Maria Thompson, följer upp utställningen och monografin In Place of Memory från 2016. Hon fortsätter att utforska hur erfarenheter av migration visualiseras, såväl i nutid som historiskt – på det personliga planet och på ett kollektivt. Emigrant Memior visas lör 23 februari till söndag 5 maj.

Fotografen och fältetnologen Sune Jonsson är känd för sina dokumentära bilder från den västerbottniska landsbygden. En emellertid alltför ofta förbisedd sida i Jonssons skapande är hans litterära verk. Lånegods ur verkligheten visas söndag 17 mars – söndag 25 augusti.

Perfect Nordic – Perspektiv på föreställningar om Norden.

Fotoseminariet Perfect Nordic 18 och 19 oktober. Ett samarbete mellan fotokollektivet Moment och Västerbottens Museum.

Årets fotoseminarium på Västerbottens Museum tar sin utgångspunkt i några av de företeelser vi idag ser som definierande för de nordiska samhällena: jämlikhet, individualism, skönhet och stil, sekularism, välfärdsstaten och naturromantik. Seminariet sker i samarbete med fotografkollektivet Moment där sex av medlemmarna utforskar den polariserade bilden av de nordiska länderna och presenterar sina enskilda fotografiska projekt som återspeglar dagens realiteter i Norden. Curator Susanne Fessé som följt gruppen genom hela processen ger en initierad presentation om curatorns roll och historikern Lars Trägårdh delar med sig av sin mångåriga forskning kring den nordiska modellen.

Medverkande fotografer ingår också i utställningen Almost Perfect som öppnar på Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi lördag 20 oktober.
Läs mer om fotograferna och deras projekt.

Program

Språk: Svenska och engelska

Sune Jonsson stipendiat 2018

Sune Jonsson-stipendiet 2018 går till filmaren och fotografen Nils Petter Löfstedt, Malmö. Prisutdelningen äger rum söndag 22 april kl 15 på Västerbottens museum, Umeå.

Sällskapet Sune Jonssons vänner delar årligen ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar. Prisutdelningen äger rum söndag 22 april kl 15 på Västerbottens museum, Umeå vid föreningens årsmöte som är öppet för medlemmar och andra intresserade.

I år, när Sällskapet firar 10-årsjubileum, går utmärkelsen till filmaren och fotografen Nils Petter Löfstedt, Malmö. Prissumman är på 15 000 kronor samt ett diplom. Fotografen kommer att presentera sig och sitt arbete i samband med prisutdelningen.

Motiveringen lyder:

”En bra bild säger inte allt. Vid god dokumentation bör den kombineras med en god förklarande text, så arbetade Sune Jonsson själv. Och om Jonsson var lantbefolkningens talesman, var Jean Hermanson industriarbetarnas. De båda står på sina motivområden i någon särklass.

Men till Hermansons omfattande och högkvalitativa bildskatt saknas i viss omfattning sådan dokumentation, fotografen beklagade själv den saken. Men han fick i sen levnad en kollega och assistent som ålagt sig att fylla bristen.

Nils Petter Löfstedt har biträtt vid uppordnandet av Jean Hermansons gigantiska negativsamling från gjuterier, verkstads- och varvsindustri, där människors belägenhet och utsatthet närgånget etsas fast i kontrastrika återgivningar.

Att identifiera avbildade personer på fotografierna innebär både ett bidrag till svensk industrihistoria, och ett återförande av livsverket till det arbetarkollektiv där det tillkom.

Sådant arbete är i hög grad i Sune Jonssons anda, och Nils Petter Löfstedt tilldelas därför 2018 års stipendium i hans namn. ”

Nils Petter Löfstedts film ”Himlens mörkrum” om fotografen Jean Hermanson och det viktiga arbetet med Hermansons arkiv finns att se på SVT Play tom 2 maj.

Mer information: Britta Lundgren, ledamot i Sällskapet

E-post: lundgren@mariehem.net

Sune Jonssons barnbilder och Hannah Modigh i SJCD

I samband med den fotografen Hannah Modigs soloutställning om ungdomar, visas utställningen Barndomar med utvalda fotografier där Sune Jonsson porträtterat barn.

Barndomar:

För fotografen och fältetnologen Sune Jonsson var mötena med människor, företrädesvis i hans västerbottniska och ångermanländska hemtrakter, centrala. Med sina eftertänksamma fotografier har han skildrat tider och platser som i dag i olika bemärkelser är försvunna, och liv som mer tycks röra sig cykliskt än linjärt. Även barnen och ungdomarna i hans bilder tycks inneslutna i årstidshjulet. Här finns mera av vemod vid det varaktiga än en uttryckt väg bort över fälten, även om det var det som väntade de flesta av de som levde sina barndomar i Sune Jonssons bilder.

The Milky Way:

Den prisbelönta fotografen fotografen Hannah Modigh visar sin serie the Milky Way, om tiden mellan att vara barn och vuxen, fylld av osäkerhet, förvirring, spänning och längtan. Där starka känslor tvingas ner under huden för att man ska passa in, men ibland bubblar upp i konstiga utryck och ett krampaktigt sökande efter gemenskap.

Utställningspersiod är 22 oktober 2017 – 8 januari 2018.