Perfect Nordic – Perspektiv på föreställningar om Norden.

Fotoseminariet Perfect Nordic 18 och 19 oktober. Ett samarbete mellan fotokollektivet Moment och Västerbottens Museum.

Årets fotoseminarium på Västerbottens Museum tar sin utgångspunkt i några av de företeelser vi idag ser som definierande för de nordiska samhällena: jämlikhet, individualism, skönhet och stil, sekularism, välfärdsstaten och naturromantik. Seminariet sker i samarbete med fotografkollektivet Moment där sex av medlemmarna utforskar den polariserade bilden av de nordiska länderna och presenterar sina enskilda fotografiska projekt som återspeglar dagens realiteter i Norden. Curator Susanne Fessé som följt gruppen genom hela processen ger en initierad presentation om curatorns roll och historikern Lars Trägårdh delar med sig av sin mångåriga forskning kring den nordiska modellen.

Medverkande fotografer ingår också i utställningen Almost Perfect som öppnar på Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi lördag 20 oktober.
Läs mer om fotograferna och deras projekt.

Program

Språk: Svenska och engelska