Sune Jonsson-stipendiet 2021

Sedan 2010 har Sällskapet delat ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar i Sune Jonssons anda. Priset delas vanligen ut vid föreningens årsmöte i april varje år. När priset nu delas ut för elfte gången hålls årsmötet lördag den 14 augusti på grund av pandemin. 
I år tilldelas dokumentärfilmaren Nina Hedenius Sune Jonsson-stipendiet.

Priset är 10 000 kronor och ett diplom. Pristagaren kommer att besöka Umeå längre fram. Företaget Original Tryckeri AB, Umeå är sponsor av stipendiet, vilket Sällskapet tackar varmt för. 

Juryns motivering: 

”2021 års Sune Jonsson-stipendium tilldelas dokumentärfilmaren Nina Hedenius, Löa, Lindesberg, för ett livsverk av ovanlig lödighet och konsekvens. 

Efter en start i Christer Strömholms fotoskola för femtio år sedan, har Hedenius utvecklat ett konstnärskap präglat av varsamhet och tålamod, stillhet och begrundan, helt i Sune Jonssons anda. Men till skillnad mot honom använder hon inte ett enda ord i sina skapelser, de är helt och hållet bildburna. På ett gripande sätt får Hedenius tiden att stillna i sina filmer, varje inslag av handling får en avsedd laddning av magi. 

Ur en produktion om tolv filmer kan ”Gubben i stugan” (1996) och ”Naturens gång” (2009) framhållas på väg mot den kulminerande ”Sång till Bergslagen” (2020). Med den sistnämnda förklarar hon sitt filmarbete avslutat. Ett visst återbruk av inslag ut tidigare produktioner sker, varvid både en kontinuitet och spegling av längre tidsförlopp uppnås. Årstiders växlingar, ett återkommande grepp också i Sune Jonssons verk, utgör ett naturligt mönster i kompositionerna.  

”Sång till Bergslagen” är en spegling av livet i en lokal trakt, både som det såg ut i en nära förfluten tid, och ser ut idag. Järnbrukens bästa tid är förbi, liksom småjordbrukens, men fördragsamma människors arbete har ingalunda upphört, liksom inte heller allt djurliv som kommer människor nära i en glesbygd. Här blandas bilder av valborgsmäss och höskörd, höstmarknad, ekologisk odling och opera på Skäret. Invandrade svenskar lär språk hos ABF. 

Allt är som i själva verkligheten, fastän förhöjt, en hyllning till vardagen i varje bemärkelse.” 

Gunnar Balgård 

för Sällskapet Sune Jonssons vänner 

Se Nina Hedenius filmografi på: Wikipedia 

Flera filmer finns för närvarande att se på SVT Play och Öppet Arkiv. 

Läs mer om Nina Hedenius HÄR 

Nina Hedenius kontaktuppgifter: 

Tel: 0580-30025 

Porträtt av Nina Hedenius. Bild ur Allt om media. 

Foto ur filmen ”Sång till Bergslagen” 2020. Foto: Nina Hedenius