Sune Jonsson-stipendiat 2016

Vid Sällskapets årsmöte på Västerbottens Museum söndagen 24 april tilldelades årets Sune Jonsson-stipendium fotografen Linda Maria Thompson för serien ”In place of memory”. Förutom äran erhöll hon också 10 000 kronor.

Juryns motivering:

”Sune Jonsson-stipendiet 2016 tilldelas den svensk-amerikanska fotografen Linda Thompson för hennes poetiska svit ”In place of memory”, fotograferad i byarna kring Ådalen i Ångermanland. Det är en serie om migration, som på ett personligt och politiskt plan utforskar sambandet mellan minne, identitet och plats. Längtan efter att höra hemma är högst aktuell idag då människor rör sig över jordklotet i frivillig eller påtvingad migration. Linda Thompson föddes i Mariefred, men växte upp i USA och har själv erfarenhet av upplevelsen att flytta mellan länder. Hennes morfar och mormor fanns i svenska Högsjö som Linda Thompson minns som en paradisisk plats. Idag en avfolkningsbygd som fått nya invånare i flyktingar från hela världen. När morföräldrarna tragiskt omkom i en flygolycka försvann också platsen för Linda Thompson och därtill möjligheten till identifikation med den. I likhet med Sune Jonssons metod i ”Byn med det blå huset” har hon återvänt för att försöka fånga sina egna minnen från barndomen, samtidigt som hon berättar om de som befolkar platsen idag. Med respektfulla fotografier som andas nostalgi och längtan lyckas hon uttrycka sitt eget sökande efter tillhörighet samtidigt som ett nutida Sverige i förändring görs synligt.”

Linda Maria Thompson är född 1978 och har en fil. kand i bildjournalistik från University of Montana och en mastersexamen i bildjournalistik från Mittuniversitetet i Sundsvall där hon nu är programansvarig.