Information om SJCD

Sune Jonssons dokumentära gärning.

Projektledare Britta Lundgren berättar om Västerbottens Museums satsning SJCD. Söndag 13 jan kl 13 i utställningshallen, västra flygeln.