Sune Jonsson stipendiat 2018

Sune Jonsson-stipendiet 2018 går till filmaren och fotografen Nils Petter Löfstedt, Malmö. Prisutdelningen äger rum söndag 22 april kl 15 på Västerbottens museum, Umeå.

Sällskapet Sune Jonssons vänner delar årligen ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar. Prisutdelningen äger rum söndag 22 april kl 15 på Västerbottens museum, Umeå vid föreningens årsmöte som är öppet för medlemmar och andra intresserade.

I år, när Sällskapet firar 10-årsjubileum, går utmärkelsen till filmaren och fotografen Nils Petter Löfstedt, Malmö. Prissumman är på 15 000 kronor samt ett diplom. Fotografen kommer att presentera sig och sitt arbete i samband med prisutdelningen.

Motiveringen lyder:

”En bra bild säger inte allt. Vid god dokumentation bör den kombineras med en god förklarande text, så arbetade Sune Jonsson själv. Och om Jonsson var lantbefolkningens talesman, var Jean Hermanson industriarbetarnas. De båda står på sina motivområden i någon särklass.

Men till Hermansons omfattande och högkvalitativa bildskatt saknas i viss omfattning sådan dokumentation, fotografen beklagade själv den saken. Men han fick i sen levnad en kollega och assistent som ålagt sig att fylla bristen.

Nils Petter Löfstedt har biträtt vid uppordnandet av Jean Hermansons gigantiska negativsamling från gjuterier, verkstads- och varvsindustri, där människors belägenhet och utsatthet närgånget etsas fast i kontrastrika återgivningar.

Att identifiera avbildade personer på fotografierna innebär både ett bidrag till svensk industrihistoria, och ett återförande av livsverket till det arbetarkollektiv där det tillkom.

Sådant arbete är i hög grad i Sune Jonssons anda, och Nils Petter Löfstedt tilldelas därför 2018 års stipendium i hans namn. ”

Nils Petter Löfstedts film ”Himlens mörkrum” om fotografen Jean Hermanson och det viktiga arbetet med Hermansons arkiv finns att se på SVT Play tom 2 maj.

Mer information: Britta Lundgren, ledamot i Sällskapet

E-post: lundgren@mariehem.net