Visning på Moderna Museet

Fotosatsningen En annan historia i tre delar visas av fotointendent Anna Tellgren, Moderna museet

24 nov kl 18.00 Fri entre och visning för medlemmar i Sällskapet Sune Jonssons vänner.

Britta Lundgren, Västerbottens museum informerar om arbetet med planerna för Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi i Umeå

I Sune Jonssons fotspår

Kulturradions Sommaruniversitet sände 20110804 ”I Sune Jonssons fotspår”. Ett program av Kerstin Berggren.

Planerna på ett Sune Jonsson-centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens Museum i Umeå tar allt fastare form. Där ska Sune Jonssons egna bilder visas vid sidan av eller i dialog med andra dokumentärfotografers verk från när och fjärran. I programmet ”I Sune Jonssons fotspår” får lyssnarna möta idag verksamma fotografer som berättar om hur Sune Jonsson påverkat dem och hur de arbetar med sina fotografiska projekt på ett sätt som påminner om Jonssons.

Internationellt praktverk om Sune Jonsson

Sune Jonssons liv och arbete kommer att skildras i en bok för en internationell publik. Detta praktverk blir resultatet av ett samarbete mellan Västerbottens museum i Umeå och Bokförlaget Max Ström i Stockholm.

Boken skall innehålla ett stort urval av Sune Jonssons allra mest kända och älskade bilder vid sidan av tidigare opublicerat material. Till boken planeras också en omfattande biografi som berättar om Sune Jonssons liv och gärning. Boken ges ut både på svenska och engelska och kommer att bli den mest omfattande bok om Sune Jonsson som någonsin har gjorts.
– Vi tror att boken kommer att bli ett smycke för oss som redan känner och beundrar Sunes Jonssons fotografi, men också att den kommer att ge nya generationer chans att upptäcka hans fantastiska livsverk, säger Jeppe Wikström som är förläggare på Max Ström.
Sune Jonsson är internationellt känd tack vare att han som andre svensk fick Hasselbladpriset 1992. Genom denna bokutgivning öppnas nya möjligheter för en större publik att möta honom. Arbetet med att gå igenom hela Sune Jonssons arkiv i jakten på kända och okända pärlor har redan satt igång.
– Den här utgivningen är en enastående möjlighet för oss, säger en entusiastisk Ola Kellgren, biträdande länsmuseichef. Jag är mycket glad för detta och ser boken som en viktig del av vårt arbete med Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014. Vi skall producera en stor fotografisk utställning med Sune Jonsson inför 2014, samtidigt som en europeisk version öppnar i lettiska Riga. Boken, som ska vara klar hösten 2013, kommer att bli ett fint komplement till utställningarna.
Västerbottens museum i Umeå förvaltar fotografen, filmaren och författaren Sune Jonssons fotografiska arkiv. Sune Jonsson (1930–2009) arbetade i mer än femtio år med att dokumentera sin samtid, främst i Västerbotten, men där har också funnits tid för utblickar i New York, Kongo, Prag och danska Bornholm.
Bokförlaget Max Ström är Sveriges största fotografiska förlag som har gett ut böcker med många framstående fotografer, bland andra Lennart Nilsson, Anders Petersen, J.H. Engström och Annie Leibovitz.

Minns fotografen Konny Domnauer

Hedersledamoten i Sällskapet Sune Jonssons vänner, fotografen Konny Domnauer (1930–2011) har gått bort.

Konny Domnauer kom 1939 från Tyskland till Sverige som nioåring på flykt undan nazismen. Han följdes till Stockholm av sin Tante Jaro, som var fotograf i Berlin. Hon tog honom till katolska kyrkans barnhem, där han fick bo. Efter avbruten skolgång och ett antal jobb går han med i en fotoklubb och kommer i kontakt med fotokonsten. Han hamnar med tiden på Pressens Bild och beslutar sig för att bli fotograf. Han lär sig kopiera och anställs som kopist.

Under rubriken “Ett maskrosbarn”, på SVT:s websida “Din plats i historien”, berättar han: “På fritiden gällde egen fotografering. Blir medlem i Fotografiska Föreningens juniorsektion, träffar likasinnade, Sune Jonsson med flera. Nya kulturvärldar öppnas. Jag blir svensk medborgare och en kugge i samhället.”

1952 bryter han upp från Pressens Bild, blir sin egen fotograf och öppnar studio i ett gammalt bryggeri på Söder.

Konny Domnauer deltog bland annat i den stora vandringsutställningen Subjektive Fotografie 2, skapad av den legendariske Otto Steinert 1954, som bland annat visades i Paris. Han var en i  gruppen 7 stockholmare tillsammans med bland andra Sune Jonsson och Pär Frank. Gruppen som uppmärksammades stort i den ansedda schweiziska, engelskspråkiga, tidskriften Camera, 1956, med bilder av medlemmarna och en text av Sune Jonsson. Han deltog i utställningen Fotograf i svenska verkligheter, på Västerbottens museum (1964) tillsammans med Bertil Ekholtz, Rune Jonsson, Berndt Klyvare och andra, samt i utställningen Subjektive Fotografie. Images of the 50’s, som bland annat visades på Västerbottens museum 1985.

Konny Domnauer ägnade sig som fotograf främst åt reklamuppdrag, bokillustrationer och författarporträtt.

Han blev hedersledamot i Sällskapet Sune Jonssons vänner 2008.

Bilden av den andre

Seminarium på Västerbottens museum 7–8 april.

Som ett led i skapandet av ett nationellt center för dokumentärfotografi, i Sune Jonssons namn, anordnas ett seminarium kring dokumentärfoto på temat ”Bilden av den andre”, vid Västerbottens museum. Sällskapet medlemmar erbjuds att delta till en kostnad av 300 kr. (exkl. måltider). Anmälan senast 15 mars.

Bland seminariedeltagarna märks: Eva Dahlman, 1:e bibliotekarie vid Kungliga biblioteket. Fotograf Jens S Jensen. Professor Karin Becker. Kulturjournalist Stefan Jonsson. Fotograf Nina Korhonen. Direktør Astri Fremmerlid. Petter Engman, fotograf och Britta Lindgren Hyvönen, etnolog samt intendent Eva Silvén.

Föreläsning om dokumentärfotografi

Niclas Östlind föreläser om dokumentärfotografi i Sverige,
Västerbottens museum, söndag 21 november kl 15.

Östlind är curator och doktorand vid Högskolan för fotografi i Göteborg. Han kallar sin föreläsning ”Från blå hus till gruvor, fabriker och varv – om den svenska dokumentärfotografins storhetstid (och förfall)”.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Västerbottens museum, ABF, Sällskapet Sune Jonssons vänner och Konstvetenskap, Institutionen för kultur och medievetenskaper vid Umeå universitet.

Fri entré.