Minns fotografen Konny Domnauer

Hedersledamoten i Sällskapet Sune Jonssons vänner, fotografen Konny Domnauer (1930–2011) har gått bort.

Konny Domnauer kom 1939 från Tyskland till Sverige som nioåring på flykt undan nazismen. Han följdes till Stockholm av sin Tante Jaro, som var fotograf i Berlin. Hon tog honom till katolska kyrkans barnhem, där han fick bo. Efter avbruten skolgång och ett antal jobb går han med i en fotoklubb och kommer i kontakt med fotokonsten. Han hamnar med tiden på Pressens Bild och beslutar sig för att bli fotograf. Han lär sig kopiera och anställs som kopist.

Under rubriken “Ett maskrosbarn”, på SVT:s websida “Din plats i historien”, berättar han: “På fritiden gällde egen fotografering. Blir medlem i Fotografiska Föreningens juniorsektion, träffar likasinnade, Sune Jonsson med flera. Nya kulturvärldar öppnas. Jag blir svensk medborgare och en kugge i samhället.”

1952 bryter han upp från Pressens Bild, blir sin egen fotograf och öppnar studio i ett gammalt bryggeri på Söder.

Konny Domnauer deltog bland annat i den stora vandringsutställningen Subjektive Fotografie 2, skapad av den legendariske Otto Steinert 1954, som bland annat visades i Paris. Han var en i  gruppen 7 stockholmare tillsammans med bland andra Sune Jonsson och Pär Frank. Gruppen som uppmärksammades stort i den ansedda schweiziska, engelskspråkiga, tidskriften Camera, 1956, med bilder av medlemmarna och en text av Sune Jonsson. Han deltog i utställningen Fotograf i svenska verkligheter, på Västerbottens museum (1964) tillsammans med Bertil Ekholtz, Rune Jonsson, Berndt Klyvare och andra, samt i utställningen Subjektive Fotografie. Images of the 50’s, som bland annat visades på Västerbottens museum 1985.

Konny Domnauer ägnade sig som fotograf främst åt reklamuppdrag, bokillustrationer och författarporträtt.

Han blev hedersledamot i Sällskapet Sune Jonssons vänner 2008.