Generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond

Sällskapet har medverkat till att Västerbottens museum, tack vare generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond, kunnat införliva Sune Jonssons kamerautrustning i sina samlingar.