Visning på Moderna Museet

Fotosatsningen En annan historia i tre delar visas av fotointendent Anna Tellgren, Moderna museet

24 nov kl 18.00 Fri entre och visning för medlemmar i Sällskapet Sune Jonssons vänner.

Britta Lundgren, Västerbottens museum informerar om arbetet med planerna för Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi i Umeå