Bilden av den andre

Seminarium på Västerbottens museum 7–8 april.

Som ett led i skapandet av ett nationellt center för dokumentärfotografi, i Sune Jonssons namn, anordnas ett seminarium kring dokumentärfoto på temat ”Bilden av den andre”, vid Västerbottens museum. Sällskapet medlemmar erbjuds att delta till en kostnad av 300 kr. (exkl. måltider). Anmälan senast 15 mars.

Bland seminariedeltagarna märks: Eva Dahlman, 1:e bibliotekarie vid Kungliga biblioteket. Fotograf Jens S Jensen. Professor Karin Becker. Kulturjournalist Stefan Jonsson. Fotograf Nina Korhonen. Direktør Astri Fremmerlid. Petter Engman, fotograf och Britta Lindgren Hyvönen, etnolog samt intendent Eva Silvén.