Sune Jonsson-stipendiet 2013 till Micke Berg

Söndag den 28 april utdelas 2013 års stipendium i samband med Sune Jonsson – sällskapets årsmöte. Stipendiet, bestående av diplom, stor ära samt 10 000 kronor, går till fotografen Micke Berg, Stockholm för framstående fotografisk gärning i Sune Jonssons anda.

Juryns motivering lyder:

”Micke Berg är en Leica-fotograf av ädel årgång. Han är född 1949 i Lycksele, uppvuxen i Sundsvall och Stockholm. Han är ett typiskt stadsbarn som anser att livet ständigt bör bevakas från ett stambord på lokala kaféet. Därifrån kan man göra utryckningar i alla geografiska riktningar, till andra bord, andra rum, där saker händer. Där människor träffas händer alltid saker. Människan är berättelsen. Till detta tjänar Leican, den är snabbare än tanken. Suveräna föregångare finns, från Henri Cartier-Bressons svala geometri till Christer Strömholms köttslighet. Berg uppvisar drag och lärdom från båda. Överallt i produktionen står människor intuitivt rätt placerade i Leicans bildrum, och tittar skeptiskt och undrande på oss. Särskilt barn spanar redan efter svek. Ungdomsrevolternas tid är Bergs: Skogsnäs, Mullvaden, Jordcirkus, Christiania och Roskilde, Nordirland, Baskien, Libanon, på alla platserna har han varit, och om vissa av dem finns fotoböcker utgivna. Sin samlade gärning fram till millennieskiftet sammanfattar Berg i den imponerande volymen Retro (1999). Sitt skriftliga credo om fotografens uppdrag och ansvar formulerar han i prosaboken Fotograferna (2006). Micke Berg har framhållit Sune Jonsson som en av Sveriges fyra ledande fotografer – jämte Strömholm, Lennart Nilsson, Anders Petersen – det känns följdriktigt att nu utse honom till mottagare av Sune Jonssons Vänners stipendium år 2013.”

Micke Berg har gett ut ett 30-tal böcker och visat omkring 100 utställningar i Sverige och på många platser utomlands. På sin blogg publicerar han generöst sina foton och texter.

I samband med Sune Jonsson-sällskapets årsmöte 28 april kl 14 i Västra flygeln på Västerbottens museum medverkar Micke Berg och berättar om sin fotografi i ett bildspel. Årsmötet är öppet för alla. Under sommaren finns i fotoutställningen Se – för livet! ett urval bilder ur hans rika produktion. Den öppnas lördag 15 juni kl 13 då fotografen medverkar.

Besök Micke Bergs hemsida.

Kallelse till Årsmöte 2013 för Sällskapet Sune Jonssons Vänner.

Tid: Söndag 28 april 2013 kl. 14.00. Plats: Västra flygeln (fd Bildmuseet) i Västerbottens museum, Umeå.

Efter årsmötesförhandlingar tillkännages 2013 års mottagare av Sune Jonssons stipendium, samt vidtar lotteri. 3 foto-printar med välkända motiv ur Sune Jonssons verk, samt 2 ex av boken ALBUM lottas ut, dragning sker utifrån medlemsförteckningen.Varmt välkomna!

Fotoseminarium 15-16 oktober

Fotografiets berättande. Metod och praktik inom samtida fotografi och film.

15-16 oktober samarrangeras ett fotoseminarium vid Bildmuseet och Västerbottens museum i Umeå. (Måndag 15 okt kl. 12-18 på Bildmuseet med kvällsarrangemang och tisdag 16 okt kl. 9-13 på Västerbottens museum).

Föranmälan krävs. Ange vid anmälan att du är medlem i Sällskapet. Bindande anmälan senast 30/9 till fotoseminariet@vbm.se

Pris 500 kr. (OBS. Sällskapets medlemmar 300 kr). Lunch och middag tillkommer.

Samtal om bilder och verklighet

Under hösten ordnar Västerbottens Museum programkvällar för samtal om dokumentärfotografi. Reflektioner och infallsvinklar utifrån utställningen Åter till verkligheten.

I anslutning till utställningen Åter till verkligheten från Moderna Museet, som under hösten visas på Västerbottens museum (t.o.m. 2013–01–27) där utökad med ett fyrtiotal av Sune Jonssons arbetskopior ur museets arkiv, anordnas ett antal programkvällar, under rubriken Samtal om bilder och verklighet. Första programmet hålls torsdag 13 september kl. 19, då Leif Wigh, mångårig fotointendent vid Fotografiska Museet/Moderna museet, reflekterar över möten med 1970-talets fotografer.

Sune Jonsson-stipendiet 2012 till Maud Nycander

Fotografen, filmaren m.m. Maud Nycander har vid Sällskapet Sune Jonssons vänners årsmöte på Västerbottens museum den 15 april 2012 tilldelats Sune Jonsson-stipendiet för framstående dokumentärfotografisk gärning i Sunes Jonssons anda. Sällskapets ordförande Dan Brändström, tillkännagav stipendiet, som består av diplom samt prissumman 10 000 kronor.

Motiveringen lyder:

Maud Nycander är en dokumentärfotograf som arbetat med såväl stillbild som film och TV. Hennes projekt har på senare år blivit alltmer personliga och målmedvetna. Maud Nycander framträdde under ETC-generationens 1980-tal med bildreportage. I samarbete med olika skribenter fotograferade hon bilburen ungdom i Mora, ungdomsligor i Väsby och motorcyklister i Akalla. Samtidigt som hon reste till inbördeskrigets Nicaragua, följde hon en mellanstadieklass i Sätra i boken ”I Brytningstid”. Sociala frågor har bestämt Maud Nycanders inriktning även som filmare. I ”Sluten avdelning” skildrar hon psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus. För filmen ”Nunnan” fick hon 2008 års guldbagge från Filminstitutet för bästa dokumentärfilm. En nyvunnen poetisk lyster kännetecknar porträttfilmen ”Fotografen från Riga”, som beskriver kollegan Inta Rukas verksamhet på plats i Lettland, och där en kvinnlig kollegialitet och solidaritet kan starkt erfaras. För sitt arbete i den riktningen, och för sin uthålliga dokumentära gärning genom tre decennier, tilldelas Maud Nycander det andra stipendiet i Sune Jonssons namn.

Se mer av Maud Nycander här.

Sällskapets medlemslotteri hållet vid årsmötet 15 april 2012

Där 3 bilder, s.k. modern prints, efter Sune Jonssons original i Sune Jonsson-arkivet i Västerbottens museum, samt två ex av Sune Jonssons bok ALBUM utlottades ur medlemsförteckningen vid mötet.

Vinnare som kan emotse priserna är:

Margareta Gisselberg, Malmö (Bild: Tea Johansson kvällsmjölkar korna, Nyåker 1960)

Bernt Jaensson, Skänninge (Bild: Märta leker brud, Aronsjö 1961)

Nils Nordström, Umeå  (Bild: Helen Jonsson tar korna till skogsbete efter vägen från Baggård, 1960)

Henrik Olofsson, Umeå (Bok: ALBUM)

Göte Hedlund, Umeå (Bok: ALBUM)

Minns Manne Lidén

Sällskapet Sune Jonssons vänners hedersmedlem Manne Lidén (1935–2012) har under våren gått bort.

Manne Lidén var lärare och fotograf. Han använde bilden som pedagogiskt hjälpmedel, inte minst under sin tid som föreståndare för Rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel i särskolan, i Umeå.

Sune Jonsson umgicks med Manne Lidén i en liten sluten bildgrupp, den s.k. Bildgruppen i Umeå, där förutom Manne Lidén och Sune själv även Bertil Ekholtz, Carl-Erik Nilsson och Ingemar Löfgren bland andra ingick.

Sune Jonsson ”uppskattade Mannes bilder, hans stora tekniska kunskaper och hans insiktsfulla bildanalyser” som han själv skriver i sitt porträtt av Manne i artikeln ”Manne Lidén använder bilden som pedagogiskt hjälpmedel” i Aktuell fotografi (1982).

Manne Lidén var hedersledamot av Sällskapet Sune Jonssons vänner sedan begynnelsen, 2008.

Inta Ruka besöker Umeå

Den hyllade lettiska dokumentärfotografen Inta Ruka håller en bildvisning på Västerbottens Museum lördagen den 17 mars.

Under rubriken ”People and their portraits” visar Inta Ruka sina bilder och föreläser i Bio Abelli, Västerbottens Museum kl 12.30 – 13.30. Föredraget hålls på engelska. Därefter följer en frågestund och fika. Arrangemanget sker på intitiativ av dokumentärfotoprojektet ”Vi och dom andra”, med stöd av Kulturskjutsen från Umeå 2014. Medarrangörer är Sällskapet Sune Jonssons Vänner, Västerbottens Museum och Svenska Fotografers Förbund.