Sune Jonsson-stipendiet 2012 till Maud Nycander

Fotografen, filmaren m.m. Maud Nycander har vid Sällskapet Sune Jonssons vänners årsmöte på Västerbottens museum den 15 april 2012 tilldelats Sune Jonsson-stipendiet för framstående dokumentärfotografisk gärning i Sunes Jonssons anda. Sällskapets ordförande Dan Brändström, tillkännagav stipendiet, som består av diplom samt prissumman 10 000 kronor.

Motiveringen lyder:

Maud Nycander är en dokumentärfotograf som arbetat med såväl stillbild som film och TV. Hennes projekt har på senare år blivit alltmer personliga och målmedvetna. Maud Nycander framträdde under ETC-generationens 1980-tal med bildreportage. I samarbete med olika skribenter fotograferade hon bilburen ungdom i Mora, ungdomsligor i Väsby och motorcyklister i Akalla. Samtidigt som hon reste till inbördeskrigets Nicaragua, följde hon en mellanstadieklass i Sätra i boken ”I Brytningstid”. Sociala frågor har bestämt Maud Nycanders inriktning även som filmare. I ”Sluten avdelning” skildrar hon psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus. För filmen ”Nunnan” fick hon 2008 års guldbagge från Filminstitutet för bästa dokumentärfilm. En nyvunnen poetisk lyster kännetecknar porträttfilmen ”Fotografen från Riga”, som beskriver kollegan Inta Rukas verksamhet på plats i Lettland, och där en kvinnlig kollegialitet och solidaritet kan starkt erfaras. För sitt arbete i den riktningen, och för sin uthålliga dokumentära gärning genom tre decennier, tilldelas Maud Nycander det andra stipendiet i Sune Jonssons namn.

Se mer av Maud Nycander här.