Samtal om bilder och verklighet

Under hösten ordnar Västerbottens Museum programkvällar för samtal om dokumentärfotografi. Reflektioner och infallsvinklar utifrån utställningen Åter till verkligheten.

I anslutning till utställningen Åter till verkligheten från Moderna Museet, som under hösten visas på Västerbottens museum (t.o.m. 2013–01–27) där utökad med ett fyrtiotal av Sune Jonssons arbetskopior ur museets arkiv, anordnas ett antal programkvällar, under rubriken Samtal om bilder och verklighet. Första programmet hålls torsdag 13 september kl. 19, då Leif Wigh, mångårig fotointendent vid Fotografiska Museet/Moderna museet, reflekterar över möten med 1970-talets fotografer.