Sällskapets medlemslotteri hållet vid årsmötet 15 april 2012

Där 3 bilder, s.k. modern prints, efter Sune Jonssons original i Sune Jonsson-arkivet i Västerbottens museum, samt två ex av Sune Jonssons bok ALBUM utlottades ur medlemsförteckningen vid mötet.

Vinnare som kan emotse priserna är:

Margareta Gisselberg, Malmö (Bild: Tea Johansson kvällsmjölkar korna, Nyåker 1960)

Bernt Jaensson, Skänninge (Bild: Märta leker brud, Aronsjö 1961)

Nils Nordström, Umeå  (Bild: Helen Jonsson tar korna till skogsbete efter vägen från Baggård, 1960)

Henrik Olofsson, Umeå (Bok: ALBUM)

Göte Hedlund, Umeå (Bok: ALBUM)