Minns Manne Lidén

Sällskapet Sune Jonssons vänners hedersmedlem Manne Lidén (1935–2012) har under våren gått bort.

Manne Lidén var lärare och fotograf. Han använde bilden som pedagogiskt hjälpmedel, inte minst under sin tid som föreståndare för Rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel i särskolan, i Umeå.

Sune Jonsson umgicks med Manne Lidén i en liten sluten bildgrupp, den s.k. Bildgruppen i Umeå, där förutom Manne Lidén och Sune själv även Bertil Ekholtz, Carl-Erik Nilsson och Ingemar Löfgren bland andra ingick.

Sune Jonsson ”uppskattade Mannes bilder, hans stora tekniska kunskaper och hans insiktsfulla bildanalyser” som han själv skriver i sitt porträtt av Manne i artikeln ”Manne Lidén använder bilden som pedagogiskt hjälpmedel” i Aktuell fotografi (1982).

Manne Lidén var hedersledamot av Sällskapet Sune Jonssons vänner sedan begynnelsen, 2008.